Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro obchod na internetu Pražírna kávy WWW.PRAZIRNA.COM

Provozovatel

RADIM DEMEL, IČO 62324772, DIČ CZ7401125413 se sídlem VELKÁ POLOM, NA ROHULI 26, PSČ 74764 (dále jen prodávající) deklaruje základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

Tyto obchodní podmínky tvoří rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro strany závazné.

Jde o následující: Objednávka, kupní smlouva.

Objednávat lze přímo v internetovém obchodě nebo na e-mailové adrese: prazirna@volny.cz nebo na tel. čísle +420 608 88 44 87.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů v e-shopu uvedeným formulářem. Minimální objednávka je ve výši 100,- Kč. V případě objednávky zboží pod tuto hranici budeme účtovat balné ve výši 20,- Kč. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávka Vám bude potvrzena na Vámi uvedený e-mail. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží, jeho převzetím a zaplacením.

Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti. Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do jeho úhrady. Uvedené ceny za zboží jsou konečné, balné prodávající neúčtuje. K ceně zásilky se připočítává dopravné dle platných tarifů České pošty.

Expediční termíny

Káva se praží na základě objednávky, to znamená den přijetí objednávky, je-li tato přijata do 12 hod nebo den následující. Následuje doba „uzrání“ kávy minimálně v trvání dvou dnů,pamatujte, že kávu je nejlépe pít 3 den od upražení. S přihlédnutí k dodacím lhůtám České pošty objednané zboží k Vám bude dodáno max.cca 3 den po objednání.

Způsoby dodání

Česká republika:

Balíková služba České pošty

 • Forma úhrady dobírkou. Nejste-li při doručení zboží k dispozici, zanechá Vám pošta oznámení o uložení zásilky. Pokud si kupující objednal zboží, které nebylo dodávkou vykryto, zboží se dodatečně nezasílá a je nutno jej objednat znovu. 
 • Forma úhrady převodem na účet /platba předem/- číslo účtu: variabilní symbol je číslo objednávky. Zboží zasíláme okamžitě po připsání příslušné částky na náš účet. K ceně zboží se připočítává dopravné dle platných tarifů České pošty.

Slovenská republika:

Balíková služba České pošty 

 • Forma úhrady dobírkou 
 • Forma úhrady převodem na účet/platba předem/- číslo účtu: variabilní symbol je číslo objednávky. Zboží zasíláme okamžitě po připsání příslušné částky na náš účet. K ceně zboží se připočítává dopravné dle platných tarifů České pošty.

Ostatní země: Aktuální ceník na požádání

Reklamační řád

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí tímto reklamačním řádem vypracovaným ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele):

 1. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.
 2. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení veškeré odborné péče.
 3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad zasílaný zároveň se zbožím) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu.Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
 4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v článku 3. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků: Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Dodání chybějícího množství zboží. Odstranění vad opravou. Přiměřenou slevu z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.
 5. Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním svých nároků podle článku IV. uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno.
 6. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány.
 7. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena: Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.
 8. Ochrana osobních údajů Vaše osobní data, která potřebujeme znát k řádnému vykrytí Vaší objednávky, budou chráněna v naší databázi a nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem